Допомога пo догляду за дитиною до 3 років 2011
Процедура призначення
Кому надається допомога
Право на допомогу по догляду за дитиною має один із батьків, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною.
Цю допомогу призначають незалежно від того чи перебувала особа в трудових відносинах (на військовій або державній службі), вчилась, чи займалась підприємництвом або чи була безробітною (за умови, що особа не отримувала допомогу по безробіттю або матеріальну допомогу по безробіттю).
Водночас пенсіонерам (неважливо працюють вони чи ні) допомога не виплачується.
Допомога по догляду надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених, усиновлених або взятих під опіку дітей.
Куди і коли звертатися за допомогою
Звертатись за призначенням необхідно до органів праці та соціального захисту населення по місцю реєстрації отримувача допомоги. По місцю фактичного проживання допомога може бути призначена, тільки якщо буде надана довідка про те, що Ви не отримуєте цю допомогу по місцю реєстрації.
На відміну від допомоги при народженні тут не має чітких обмежень. Якщо на момент звернення Ви маєте право на допомогу, то Вам цю допомогу призначать , навіть якщо це відбудеться за місяць до виповненню дитині 3 років. Водночас потрібно розуміти що тим, хто запізниться не варто розраховувати на виплату всієї суми, яка могла б накопичитись за 3 року. Їм буде доплачено тільки за 3 місяці, які передують місяцю, в якому особа звернулася за призначенням допомоги. В повному обсязі без ніяких часових обмежень заборгованість буде виплачена лише при умові що допомога вже назначено, але своєчасно не виплачена з вини державного органу, який відповідальний за її призначення і виплату.
Строк протягом якого виплачується допомога
Допомога виплачується з дня звернення за нею (подачі заяви і всіх документів) і до дня досягнення дитиною 3 річного віку.
Потрібно врахувати, що непрацюючим особам і підприємцям допомогу можуть призначити не раніше дня, наступного за днем отриманням  допомоги по вагітності та пологам, іншим особам не раніше дня настання відпустки по догляду за дитиною.
Чи можуть працювати чи займатись підприємницькою діяльністю особи, які здійснюють догляд за дитиною
Так, можуть у випадку якщо ця робота здійснюється у режимі неповного робочого часу, вдома або ця особа провадить підприємницьку діяльність.
Важливо зазначити, що якщо говорити про неповний робочий день, то неважливо як працює особа на 0,1 чи 0,99 ставки допомогу такій особі мають виплачувати у повному розмірі.
Водночас вихід на роботу на умовах повного робочого часу або оформлення відпустки у звязку з навчанням, фактично означає переривання відпустки по догляду за дитиною і припинення на цей час виплати допомоги по догляду.
Перелік документів необхідних для отримання допомоги
Для отримання допомоги необхідно надати:
-          Заяву яка складається по формі, затвердженою наказом Мінпраці і соцполітики від 08.06.06 №215. Така заява заповнюється безпосередньо у відділі соціального захисту населення.
-          Копію  або витяг з наказу з місця роботи про надання відпустки по догляду за дитиною до 3 років (довідку, яка видається приватним підприємцем, до неї, у випадку відсутності у такого підприємця печатки додають копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємця);
-          Копію свідоцтва про народження дитини;
-          Копію трудової книжки;
-          Довідку з місця навчання для тих хто вчиться;
-          Довідку з центру зайнятості про те, що допомога по безробіттю або матеріальна допомога по безробіттю не надається для непрацюючих осіб, які знаходяться на обліку у центрі зайнятості (у випадку якщо безробітний не знаходиться на такому обліку, йому необхідно взяти довідку про це);
-          Копію свідоцтва про державну реєстрацію для підприємців;
-          Копію рішення про усиновлення або встановлення опіки для усиновлювачів і опікунів;
-          Довідку про склад сімї з ЖЕКу  і декларацію про доходи та майновий стан (заповнюють на місці на підставі довідок про доходи кожного члена сімї) для призначення допомоги по догляду у розмірі, більшому за мінімальний;
-          Копію договору про відкриття рахунку на перерахунок допомоги (у випадку якщо маєте намір отримувати гроші не через пошту, а через банк).
Особи, що працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, подають довідку з місця роботи про початок виконання трудових обовязків на зазначених умовах.
Умови припинення виплати допомоги
Виплата допомоги по догляду за дитиною припиняється при досягненні дитиною 3-річного віку.  Також цю допомогу припиняють виплачувати також з дня працевлаштування на повний робочий день отримувача (виходу з відпустки по догляду за дитиною до 3 років) або з дня призначення йому допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю.
У випадку, якщо працівник захоче знову вийти у відпустку по догляду або закінчився строк виплат по безробіттю, то така особа може повторно звернутись за призначенням допомоги.
Також допомогу припиняють виплачувати у наступних випадках:
-          позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
-          відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
-          тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
-          відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
-          припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;
-          перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
-          скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
-          смерті дитини;
-          смерті отримувача допомоги.
Як переоформити допомогу на іншого члена родини
Це можливо, переоформлення документів щодо виплати допомоги на іншу працездатну особу, яка не отримує пенсії, здійснюється згідно з письмовою заявою такої особи на підставі довідки з місця роботи, навчання, служби, центру зайнятості про початок виконання особою, що отримувала допомогу, трудових обовязків, навчання, несення служби, перебування на обліку у центрі зайнятості. Особі ж яка буде отримувати допомогу по догляду буде необхідно донести ті документи з цього списку, які стосуються цієї особи.
Як відбувається виплата допомоги
Допомога виплачується щомісячно. Гроші на вибір отримувача направляють йому або шляхом поштового переказу, або зараховують такій особі на банківський рахунок. Потрібно зазначити, що витрати на перерахунок бере на себе держава.
Розмір допомоги по догляду за дитиною до 3 років
Мінімальний розмір допомоги встановлено у сумі 130 грн. в місяць і він виплачується всім незалежно від того, який дохід Ви маєте.
Водночас у випадку якщо різниця між прожитковим мінімумом на працездатних осіб (на січень 2011 року 941 грн.) і середньомісячним сукупним доходом сімї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у Вас будуть більше 130 грн., то Вам буде виплачено цю різницю.
До членів родини відносять:
-          чоловіка (дружину);
-          рідних, всиновлених і підопічних дітей до 18 років (до 23 роки якщо вони навчаються на денній формі у вузах І-ІV рівнів акредитації і ПТУ і не мають власних сімей незалежно від місця проживання і реєстрації);
-          неодружених повнолітніх дітей, які визнані інвалідами з дитинства 1 і 2  груп або інвалідами 1 групи і які проживають разом з батьками;
-          непрацездатних батьків чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у звязку з відсутністю власних доходів;
-          жінку та чоловіка, які проживають однією сімєю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
Потрібно зазначити, що до складу сімї баби, діда або іншого родича, що фактично здійснює догляд за дитиною, не є усиновлювачем або опікуном дитини і звертається за призначенням допомоги, не включається дитина, на догляд за якою призначається допомога.
Для того, щоб визначити цей середньомісячний сукупний  дохід в розрахунку на одну особу необхідно:
А) додати доходи всіх осіб, які відносяться до членів сімї, і які отримані за 6 місяців, які передують місяцю звернення за допомогою;
Б) розділити цю суму (сукупний дохід) на 6 і на кількість членів сімї.
Серед доходів, які відносять в склад сукупного доходу сімї враховують: зарплату, грошове забезпечення, стипендії, пенсії, а також деякі специфічні доходи, наприклад, грошових еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги (крім житлових субсидій), нормативний дохід від земельних ділянок (крім розпайованих і які з поважних причин не використовуються), частина соціальних допомог тощо.
Важливо звернути увагу, що з підвищенням розміру прожиткового мінімуму допомогу по догляду перераховують автоматично.
Як часто переглядається сума допомоги у звязку із змінами доходів сімї
У випадку якщо Ви претендуєте на допомогу у розмірі більшому за мінімальний, Ви можете подати всі необхідні документи про доходи у будь-який час і можете хоч кожен місяць уточнювати дані. Але потрібно памятати, що навіть якщо доходи сімї не змінювались, допомогу у підвищеному розмірі виплачують протягом 6 місяців. Потім необхідно знову принести документи про доходи, інакше допомогу Вам будуть виплачувати у мінімальному розмірі.
Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги при народженні
Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми»

Закон України «Про державний бюджет України на 2011 рік»

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сімям з дітьми»