Допомога при усиновленні дитини 2011
Процедура призначення
 
Кому надається допомога
Допомога    при    усиновленні    дитини    призначається  усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її  території  та  усиновив  дитину  з  числа  дітей-сиріт  або дітей, позбавлених  батьківського  піклування  (якщо   усиновлювачами   є  подружжя одному з них на їх розсуд).
Потрібно зазначити, що допомога при усиновленні дитини призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 року, незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.
Куди і коли звертатися за допомогою
Допомога при усиновленні дитини призначається і виплачується усиновлювачу органами праці та соціального захисту населення за місцем його реєстрації. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
Чи призначається допомога, якщо дитина померла до прийняття рішення про призначення допомоги?
У разі смерті дитини до  прийняття  рішення  про  призначення  допомоги при усиновленні дитини така допомога не виплачується.
Перелік документів необхідних для отримання допомоги
Для  призначення допомоги при усиновленні дитини органові  праці та  соціального  захисту  населення  за  умови  предявлення  паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу, подаються такі  документи:
1) заява  усиновлювача  (якщо  усиновлювачами  є  подружжя  одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) копія свідоцтва про народження дитини,  виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення  змін  до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;
3) копія рішення суду про усиновлення дитини.
Умови припинення виплати допомоги
Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється у разі:
-          позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
-          нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
-          відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
-          смерті дитини або отримувача допомоги;
-          перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
-          скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
-          тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.
 
Порядок припинення виплати допомоги
Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється за рішенням органів праці та  соціального  захисту  населення, прийнятим на підставі пропозицій служби у справах дітей, а у разі смерті дитини повідомлення державного органу реєстрації актів цивільного стану з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.
Служби у справах дітей подають протягом 10 днів після настання обставин, які передбачають припинення виплати допомоги, органам праці та соціального захисту населення пропозиції щодо припинення виплати допомоги при усиновленні дитини.
У свою чергу державні органи реєстрації актів цивільного стану подають протягом 10 днів після реєстрації смерті дитини органам праці та соціального захисту населення відповідні відомості.
Розмір допомоги при народженні
Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину  у  розмірі  та в порядку,  що встановлені для виплати допомоги при  народженні першої дитини,  на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення.
А отже, розмір допомоги (при незмінності у законі про бюджет розмірів затверджених прожиткових мінімумів) буде складати:
з 1 січня 2011 17952 гривень, з яких 7344 буде виплачуватись одноразово, а решта рівними частинами протягом 12 місяців;
з 1 квітня 2011- 18304 гривні, з яких 7488 буде виплачуватись одноразово, а решта рівними частинами протягом 12 місяців;
з 9 квітня 2011 24960 гривні, з яких 8320 буде виплачуватись одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців;
з 1 жовтня 2011 25590 гривні, з яких 8530 буде виплачуватись одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців;
з 1 грудня 2011 26100 гривень з яких 8700 буде виплачуватись одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців.
 
Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги при народженні
Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми»

Закон України «Про державний бюджет України на 2011 рік»

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сімям з дітьми»