За сімейний кодексом України
Правовий захист вагітних жінок за сімейним  кодексом України полягає в тому що:
Вагітні жінки мають право:
- на реєстрацію шлюбу у день подання відповідної заяви або
у  будь-який  інший  день  за  бажанням  наречених протягом одного
місяця у разі вагітності  нареченої,  народження  нею  дитини,  а
також   якщо  є  безпосередня  загроза  для  життя  нареченої  або
нареченного (ч.2 ст.32 СКУ);
- на материнство (ч.1 ст.49 СКУ);
-  на створення у сім'ї умов для збереження її здоров'я та народження здорової дитини (ч.4 ст.49 СКУ);
-  дружина на утримання від чоловіка під час вагітності (ч.1 ст.84 СКУ);
- вагітна дружина, а  також  дружина,  з якою  проживає  дитина,  незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища на утримання від чоловіка,   за  умови,  що  чоловік може надавати матеріальну допомогу (ч.4 ст.84 СКУ);
- на сплату аліментів,  присуджених   дружині   під   час   вагітності, після народження дитини   без додаткового рішення суду (ч.5 ст.84 СКУ);
- вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, на утримання і в разі розірвання шлюбу (ч.6 ст.84 СКУ);
- право дружини на утримання припиняється, в разі припинення  вагітності,  народження
дитини  мертвою або якщо дитина передана на виховання іншій особі, а також у разі смерті дитини (ч.1 ст.85 СКУ);
- право дружини на утримання припиняється якщо за рішенням суду  виключено відомості про чоловіка як батька з актового запису про народження дитини (ч.2 ст.85 СКУ);
- позов про  розірвання  шлюбу  не  може  бути  пред'явлений  протягом   вагітності   дружини  та  протягом  одного  року  після народження дитини,  крім випадків,  коли один із  подружжя  вчинив протиправну поведінку,  яка містить ознаки злочину, щодо другого з
подружжя або дитини (ч.2 ст.110 СКУ);
- чоловік,  дружина  мають  право   пред'явити   позов   про розірвання  шлюбу  протягом  вагітності дружини,  якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою (ч.3 ст.110 СКУ)

Сімейний кодекс України вiд 10.01.2002  № 2947-III