Он-лайн конференція

7 квітня 2020 року в КНП «Пологовому будинку» ЧМР відбулась он-лайн конференція присвячена проблемі коронавірусної інфекції в акушерстві та неонатології. Брали участь головний лікар Василь Гусак, заступник головного лікаря з мед.частини Галина Леник,та завідувачі неонатальних відділень, завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених, лікарі неонатологи, лікарі дитячі анестезіологи.

Основні питання, які обговорювались на даному заході:

«Сучасний стан проблеми коронавірусної інфекції в Україні. Загальні рекомендації щодо комунікації між акушерською та неонатологічною службами в родопомічних закладах»

Знаменська Т.К.
заступник директора з перинатальної медицини ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», Президент Асоціації неонатологів України, д.мед.н., професор.

«Основні аспекти організації акушерської допомоги вагітним з підозрюваною/підтвердженою COVID-19 та їх новонародженим в пологовому залі»

Воробйова О.В.
Провідний науковий співробітник відділу неонатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»

«Допомога новонародженим від матерів з підозрюваною /підтвердженою COVID-19»

Добрянський Д.О.
професор кафедри педіатрії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор.

інформацію для сайту підготували:

зав. відділенням новонароджених Дудко Л.С.

лікар педіатр-неонатолог Базарна В.В.