Анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії.

До складу КНП „ Пологовий будинок ” Чернігівської міської ради входить структурний підрозділ - відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії (ВАІТ).

ВАІТ розташоване на 5 поверсі стаціонарного корпусу пологового будинку. ВАІТ розрахована для надання спеціалізованої медичної допомоги в межах 6 ліжкомісць та окремого реанімаційного залу. Медичну допомогу надають 7 високо кваліфікованих лікарів анестезіологів; 21 сетер-анестезисток та 7 молодших медичних сестер. Цілодобово надають допомогу бригада в складі лікаря анестезіолога , сестри медичної анестезисти, 2 постових медичних сестер та молодшої медичної сестри. В будні дні додатково надають допомогу 2 лікарі-анестезіологи, 3 медичні сестри-анестезистки та 2 молодші сестри.

Дане відділення очолює лікар вищої категорії Геркалюк Святослав Романович. Стаж роботи за спеціальністю якого становить 25 роки, з яких останні 9 років є завідуючим ВАІТ.

До складу відділення також входять лікарі-ординатори з вищою категорією:

* Шкурат Володимир Степанович (43 роки стажу);

* Шуба Володимир Володимирович (22 роки стажу);

* Норинський Олександр Іванович (30 років стажу);

* Федорчук Володимир Дмитрович (24 років стажу)

* Лікарі-ординатори з першою категорією:

* Товстоліс Інна Миколаївна (22 роки стажу)

* Богдан Дмитро Павлович (8 років стажу)

ВАІТ укомплектовано сучасною медичною апаратурою, інструментарієм, господарським інвентарем та обладнанням згідно діючих нормативів та готова до надання медичної допомоги в повному обсязі.

В межах відділення проводиться клінічне навчання лікарів інтернів та середнього медичного персоналу. Медичний персонал проходить постійні курси підвищення кваліфікації та освоює новітні методи надання анестезіологічної та реанімаційної допомоги.

Своєчасна та ефективна спеціалізована анестезіологічна та реанімаційна допомога у вагітних, роділь, породіль та гінекологічних хворих проводиться згідно сучасних міждународних протоколів. Протягом минулого року проліковано 744 акушерських та 324 гінекологічних пацієнток.

Проводиться весь необхідний комплекс заходів що до підготовки та проведення загальної або регіанарної анестезії під час оперативного втручання , пологів, діагностичних або лікувальних процедур. В межах закладу проводиться всі методи анестезії, в тому числі знеболювання вагінальних пологів.

ВАІТ тісно співпрацює з іншими закладами, що надають медичну допомогу. За потреби до пацієнтів викликаються суміжні спеціалісти для уточнення діагнозу та корекції лікування основної або супутньої патології.

Ведеться обліково-звітна документація згідно Українського законодавства.

Проводиться експертна оцінка якості надання анестезіологічної допомоги та інтенсивної терапії вагітним, роділлям, породіллям та гінекологічним хворим інших територіальних закладів.

Впроваджуються новітні медичні технології і методики знеболення та інтенсивної терапії для вагітних, роділь, породіль та гінекологічних хворих.