Путівник з лабораторної діагностики.

Феритин. Імуноферментний метод.

Нові методи дослідження введені в клініко-діагностичній лабораторії Імуноферментний аналіз.
Острофазовий маркер – прокальцитонін ( ПКТ ).