Лікувально-діагностичне відділення.

Лікувально-діагностичне відділення є спеціалізованим лікувально-про-філактичним і діагностичним підрозділом КНП пологовий будинок Чернігівської міської ради.

Контингент відділення – це вагітні, жінки в післяпологовому періоді, а та-кож гінекологічні хворі і новонароджені з тією або іншою патологією.

Діагностичний напрямок відділення реалізується на базі рентгенкабінета, кабінетів з ультразвукової діагностики (УЗД), а також кабінету електрокардіог-рафії (ЕКГ).

Лікувально-профілактичний напрямок реалізується у фізіотерапевтичних кабінетах та в кабінеті грязелікування.

Фізіотерапевтична служба лікувально-діагностичного відділення має кабінет електросвітлолікувальння, інгаляторій, кабінети УВЧ та СВЧ терапії, гря-зелікувальний кабінет.

Фізіотерапевтичні кабінети пологового будинку працюють з 8.00 до 16.00 і обслуговують хворих жіночої консультації №1, жіночої консультації №2, а також хворих реанімаційного відділення, післяпологових відділень, дитячих відділень, відділення патології вагітних, відділення екстрагенітальної патології, гінекологіч-них відділень та денного стаціонару.

Рентгенологічна служба лікувально-діагностичного відділення подана рентгенологічним кабінетом пологового будинку.

Кабінет пологового будинку працює з 8 до 14 години. Обслуговує хворих жіночої консультації №1,2, пацієнтів реанімаційного відділення, післяпологових відділень, відділення патології вагітних, відділення екстрагенітальної патології, гінекологічних відділень та дитячих відділень.

Кабінети УЗД лікувально-діагностичного відділення

Кабінети УЗД розміщені в жіночій консультації №1 та в пологовому будин-ку.

Прийом паціентів в жіночій консультації №1 з 8-30 до 16-00 за попереднім записом. Номер кабінету 8. Кабінет обслуговує гінекологічних хворих та вагіт-них жіночої консультації №1.

Кабінети з УЗД в пологовому будинку розміщені на другому поверсі в лі-кувально-діагностичному відділенні. Це кабінети №203, №205, №208. Прийом амбулаторних паціентів з 8-30 до 16-00 за попереднім записом. Обслуговють гі-некологічних хворих та вагітних жіночої консультації № 2, пацієнтів реанімацій-ного відділення, післяпологових відділень, відділення патології вагітних, відді-лення екстрагенітальної патології, дитячих відділень, пологових відділень.

Всі вагітні жінки, що знаходяться на обліку в жіночих консультаціях №1 та №2 м. Чернігова повинні пройти УЗ дослідження в відповідні терміни. Згідно з наказом МОЗ України 1-й скринінг (обстеження) вагітних повинен проводитись в термін 11-14 тижнів, 2-й скринінг – в 18-21 тиждень. При наявності показань мо-жливе додаткове дослідження в третьому триместрі вагітності.

Кабінет електрокардіографічних досліджень лікувально-діагностичного відділення

Кабінет ЕКГ №206 розташований в пологовому будинку, на другому пове-рсі на теріторії лікувально-діагностичного відділення.

Кабінет ЕКГ працює з 8-00 до 16-00, обслуговує хворих жіночої консуль-тації №1,2, пацієнтів реанімаційного відділення, післяпологових відділень, відді-лення патології вагітних, відділення екстрагенітальної патології, гінекологічних відділень.