Клініко-діагностична лабораторія .

Клініко-діагностична лабораторія є структурним підрозділом КНП ,,Пологовий будинок“ ЧМР. В лабораторії працює: 1 завідувачка лабораторії (Троцик Лариса Миколаївна) ; 7 фахівців з вищою освітою (біологи); 12 фахівців з середньою медичною освіто (фельдшери-лаборанти, лаборанти), також 4 молодші медичні сестри.

Клініко-діагностична лабораторія оснащена сучасною апаратурою, у тому числі напівавтоматичним біохімічним аналізатором, біохімічним фотометром, фотоелектроколориметрами, автоматичними гематологічними аналізаторами, автоматичним аналізатором електролітів, аналізатором сечі, імуноферментний аналізатор, які дають можливість на високому й достовірному рівні визначати параметри досліджуваних середовищ. Клініко-діагностична лабораторія проходить щорічно метрологічний контроль на право проведення вимірювань із забезпечення охорони здоров’я населення.

Основними завданнями клініко-діагностичної лабораторії є:


* Проведення клінічних лабораторних досліджень у відповідності з профілем лікувального закладу (загально-клінічних, гематологічних, біохімічних, імунологічних та ін.), в об’ємі згідно переліку досліджень, затверджених на рівні закладу;

* Впровадження прогресивних форм роботи, нових методів досліджень, які мають високу аналітичну точність і діагностичну надійність;

* Підвищення якості лабораторних досліджень шляхом систематичного проведення внутрішньо-лабораторного контролю якості, участь в програмі між лабораторних порівнянь результатів та учать в програмі системи зовнішньої оцінки якості;

* Забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів клініко-діагностичної лабораторії;

* Впровадження заходів спрямованих на забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму та забезпечення гарантії якості лабораторних досліджень.
В клінічному відділі виконується:


Гематологічні дослідження:

* Проводять відбір крові із пальця.

* Виконують загальний аналіз крові.

* Аналіз крові на РМП. Загальноелінічні дослідження:

• Виконують дослідження сечі на загальний аналіз, кетонові тіла, глюкозу, за Нечипоренком, за Земницьким.

• Дослідження пунктату з заднього склепіння матки.

• Дослідження вмісту шлунку (проба Апта).

• Дослідження спинномозкової рідини.

• Дослідження виділень із сечостатевих органів на ступінь чистоти, кольпоцитологія.

• Дослідження молозива.

• Дослідження калу.

• Дослідження еякуляту
Біохімічні дослідження:


• Біохімічний аналіз крові ( загальний білок, альбумін, білірубін з фракціями, сечовина, креатинін , альфаамилаза, залізо ).

• Печінкові проби ( АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, тимолова проба ).

• Електролити ( К, Na, Cl ).

• Гострофазові проби ( С – реактивний білок, ревмофактор, антистрептолізін – О, серомукоїди ).

• Проба Реберга.

• Коагулограма

• Глюкоза, ТТГ

Імунологічні дослідження:


* Групи крові.

* Резус (Rh) – фактор.

* Резус (Rh) – антитіла.

* Проба Кумбса.

* Швідки тести ( ВІЛ, гепатит - С, гепатит – В )

* Дослідження ІФА ( прокальцитонін , ферити )