Відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених.

Перехід від внутрішньоутробного до позаутробного існування є, мабуть, найнебезпечнішою подією, з якою більшість з нас стикається у своєму житті. Відразу після народження людському організму потрібні такі радикальні фізіологічні зміни , які не відбуваються в інші вікові періоди. Важливо підкреслити, що понад 90% новонароджених здійснюють цей перехід зовсім легко з незначною зовнішньою підтримкою або цілком самостійно. А для допомоги тим декільком відсоткам немовлят, які таки потребують додаткового втручання, і створена реанімація новонароджених.

Відділення інтенсивноЇ терапії і реанімації новонароджених було організовано в серпні 1999 року і являється структурним відділенням на 9 ліжок. Незмінним завідувачем відділення,ось вже двадцять років є Гошко Олександр Іванович лікар -неонатолог і дитячий анестезіолог вищої категориї.На чолі з завідувачем відділення допомогу новонародженим надає команда висококваліфікованих лікарів-неонатологів першої та другої категорії,а також медичні сестери та молодший медичний персонал. Здійснюючи нагляд, виходжування, лікування та діагностику ми застосовуємо сучасні технології неонатальної допомоги і клінічні протоколи з неонатології.

Цілодобову допомогу новонародженим у відділенні ІТН надає чергова бригада у складі.

- лікар - педіатр - неонатолог;

- 3 медичні сестри палатні;

- медична сестра маніпуляційна,

- молодша медична сестра.

Відділення оснащено апаратами ШВЛ, SIPAP для проведення дихальної терапії, інкубаторами закритого та відкритого типу,пульсоксиметрами для моніторингу стану новонародженого,інфузійними насосами лініоматами ,які застосовуються для внутрішньовенної інфузії,апаратом УЗД,лампи фототерапії для лікування жовтяниці новонароджених.

Основними завданнями відділення ІТН є:

- здійснення комплексу діагностичних та лікувальних заходів щодо відновлення, корекції та підтримування функцій життєво важливих органів і систем у новонароджених з порушенням ранньої постнатальної адаптації;

- надання реанімаційної допомоги (при необхідності) новонародженим у відділенні ІТН, у відділенні неонатального догляду та лікування новонарод- жених, у відділенні сумісного перебування матері і дитини, у пологовому залі;

- визначення показань до переведення у відділення ІТН новонароджених, які потребують інтенсивного лікування, з пологового залу, відділень новонароджених, спільного перебування матері і дитини;

- впровадження нових медичних технологій і методів діагностики і лікування новонароджених різного гестаційного віку; - дотримання персоналом, пацієнтами та відвідувачами правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем закладу;

- організація і проведення санітарно-просвітницької роботи з батьками пацієнтів з питань грудного вигодування та догляду за новонародженими, збереження та зміцнення здоров’я новонародженого, профілактики ускладнень перинатального періоду.

Правила перебування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.


Апарат штучної вентиляції легень
Апарат УЗД
Новороджена дитина проходить сеанс лікування фототерапії у інкубаторі закритого типу
Завідувач відділення Гошко Олександр Іванович