Відділення екстрагенітальної патології вагітних.

З 2013 року у пологовому будинку почало свою роботу єдине в області відділення екстрагенітальної патології вагітних, де проводиться лікування, допологова підготовка та розродження жінок з екстрагенітальною патологією.

Екстрагенітальна патологія вагітних – багаточисельна група різноманітних хвороб, синдромів та станів вагіт¬ної, які не являються гінекологічними захворюваннями та акушерськими ускладненнями вагітності та відносяться до компетенції лікарів інших клінічних дисциплін.

Соматичні проблеми виникають внаслідок негативного впливу вагітності на перебіг екстраге¬нітального захворювання або його ускладнення в порівнянні з періодом без вагітності, клінічної діагностики, обме¬ження діагнос¬тичних та лікувальних можливостей у зв’язку з наявністю плоду, впливом хвороби на перебіг вагітності, пологів та післяполого¬вого періоду, виникнення специфічних акушерських ризиків, пов’язаних з характером екстрагенітальної патології, проведенням дострокового розродження, необхідністю проведення розродження, не пов’язаного з акушерською ситуацією, впливу хво¬роби на плід, шкідливої дії лікарських засобів та не виношування.

Основними завданнями відділення екстрагенітальної патології вагітних є:

- оцінка ризику вагітності при екстрагенітальній патології;

- запобігання негативним наслідкам для здоров'я та життя вагітної та новонародженого;

- визначення тактики ведення вагітності, пологів та післяпологової реабілітації;

- забезпечення особливо ретельного догляду протягом вагітності;

- надання цілісної мультидисциплінарної допомоги вагітним;

- забезпечення всього обсягу лікувальної допомоги, обумовленої екстрагенітальною патологією, незважаючи на вагітність.

Фізіологічному перебігу вагітності притаманні значні ускладнення, які залежать від терміну вагітності та можуть бути неблагоприємними для різних соматичних захворювань. Екстрагенітальна патологія сама по собі часто призводить до розвитку акушерських ускладнень, а також може обумовлювати необхідність хірургічного розродження, що також підвищує вірогідність багатьох ускладнень.

До екстрагенітальної патології, яка не пов’язана з вагітністю, належать:

- серцево-судинні захворювання;

- захворювання кровоносної системи;

- захворювання дихальної системи;

- захворювання сечо-статевої системи;

- захворювання опорно-рухового апарату;

- ендокринні захворювання, особливо цукровий діабет;

- захворювання шлунково-кишкового тракту;

- нервові захворювання та інші.

Екстрагенітальна патологія часто відображається на стані внутрішньоутробного плоду. Хвороби жінок часто стають причиною не виношування вагітності та передчасного розродження, а інколи можуть призвести до негативних наслідків як для вагітної, так і для плода.

Існує і ще одна проблема у вагітних з екстаргенітальними захворюваннями – вплив потенційно небезпечних медикаментів, без яких, на жаль, обійтися неможливо. При лікуванні екстрагенітальної патології застосовуються непрямі антикоагулянти, проти судомні засоби, тиреостатики, глюкокортикоїди, хіміотерапевтичні препарати та інші, які життєво необхідні жінкам. У кожному конкретному випадку матері пояснюються всі можливі ризики, обговорюються існуючі варіанти і разом приймається виважене рішення щодо подальшого ведення вагітності.

Завдяки сумісним зусиллям акушерів-гінекологів та лікарів інших спеціальностей досягнуті значні успіхи у тактиці ведення вагітності та пологів. Розроблена система спостереження за вагітними в «критичні терміни» для кожного патологічного стану, виділені ФАКТОРИ РИЗИКУ ВАГІТНОСТІ та пологів як для жінки, так і для плода. Визначені найбільш актуальні методи розродження, розроблені засоби медикаментозного і не медикаментозного лікування, які не мають негативного впливу на розвиток та здоров'я новонародженого.